Pietų Kaukazo kultūros atstovų pažintinis vizitas Lietuvoje jau greitai

2013.02.22 - 3 minutes read

LiNA narių susidomėjimas Pietų Kaukazu nedingsta. Pasibaigus ilgalaikiam projektui “Piettrainingų Kaukazas – Europos dalis” bei besitęsiant pavienių narių iniciatyvoms Kaukazo regione, LiNA prisijungė prie dar vieno, tris metus trunkančio projekto “Caucult – Kultūrinių Iniciatyvų tinklas Kaukaze”.

Drauge su partneriais Austrijoje – IZ bei Pietų Kaukaze: ICIDRL (Armėnije); APD ir Caucasian House (Gruzijoje); Yuva (Azerbaidžane) nuo 2012 metų sausio mėnesio ėmėsi įgyvendinti veiklas 12 regionų Armėnijoje, Gruzijoje ir Azerbaidžane. Pasitelkiant įvairias priemones ir metodus projekto CAUCULT metu siekiama stiprinti Pietų Kaukaze pasirinktų bendruomenių narių gebėjimus ir kompetencijas, žiniasklaidos darbą bei didinti jų įsitraukimą į kultūros politikos formavimą.

Pirmiausia pasirinktuose regionuose, atsižvelgiant į jų geografinę padėtį bei kultūrinę ir etninę įvairovę, buvo atrinkti bendruomenių atstovai bei lyderiai, projekto rėmuose vadinami Key Dialogue Workers. Siekant skatinti mažai pripažintų etninių, religinių ir kultūrinių grupių dalyvavimą visuomeniniuose procesuose, atrinkti bendruomenių lyderiai buvo pakviesti į mokymus apie kultūros vadybą, Community Art metodą bei viešuosius ryšius. Kultūros atstovai besidomintys bendradarbiavimu su Pietų Kaukazo regionu turėtų suklusti – gegužės menesį planuojamas bendruomenių lyderių bei atstovų pažintinis vizitas Lietuvoje. Kaip teigia projekto koordinatorius Martynas Stukas, per savaitę laiko bus siekiama maksimaliai parodyti kokios bendruomenės iniciatyvos yra vykdomos Lietuvoje bei norima, kad žmonės užmegztų ir toliau plėtotų bendras iniciatyvas.

“Pažintinį vizitą planavome taip, kad dgroupalyviai galėtų pamatyti bent vieną didelį renginį, kuris prasidėjo nuo mažos idėjos, šiais metais taip sutapo, jog žmonės pasitiksime su daina – kaukaziečiai atskrenda beveik tiesiai į Gatvės muzikos dieną. Taip pat planuojame pristatyti ir mažesnes Community Art iniciatyvas, kaip gatvės komoda, burbuliatorius, bibliotekėlė bei parodyti kaip veikia bendruomenių valdomi centrai, kaip Beepart Pilaitėje ar centras Kirtimuose su žymiaisiais šokiais šeštadieniais. Gegužės 20 dieną taip pat planuojame konferenciją su Lietuvos bei Pietų Kaukazo kultūros atstovais Elektrėnų kultūros centre tikėdamiesi, jog tai prisidės prie Lietuvos bei Pietų Kaukazo ryšių stiprinimo kultūros bei įvairovės pripažinomo srityse”

Norėdami susipažinti su į Lietuvą atvykstančiais bendruomenių atstovais bei lyderiais Pietų Kaukazo regione galite jau dabar – Key Dialogue Workers profilius rasite ką tik pasirodžiusioje Caucult elektroninėje svetainėje www.caucult.net arba facebook paskyroje http://www.facebook.com/caucult. Taip pat žvilgtelėje galėsite detaliau susipažinti su projekto veiklomis, partneriais, bei planuojamais renginiais. Svetainėje atrasite Community Art metodo pavyzdžių, kurie galbūt ateis jei ne į Pietų Kaukazo, tai į Jūsų kiemą.

Norėdami prisidėti, įsitraukti, patarti ar kitaip paremti LiNA įgyvendinamą projektą Caucult, visada galite besikreipdami tiesiai į narius Giedrę ir Martyną arba parašydami laiškelį lithuania@caucult.net.

Tags: , , , ,