Kaip veikia Atviri Ženkliukai neformaliojo ugdymo pripažinimui?

2014.03.31 - 6 minutes read

“Šiandieną mokymasis vyksta visur. Bet dažnai yra sunku sulaukti pripažinimo įgūdžiams ir pasiekimams, įgytiems už mokyklos ribų. Mozilla Atviri Ženkliukai padeda spręsti šią problemą, sukurdami galimybes bet kuriai organizacijai lengvai išduoti, valdyti ir pateikti skaitmeninius ženkliukus internete.” Mozilla fondas.

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, bendradarbiaudama su 5 partneriais Europoje, jau daugiau nei metus įgyvendina tarptautinį projektą “UNIQUE Learning Badges”. Šiuo projektu siekiame pritaikyti Atvirus Ženkliukus neformaliojo ugdymo pripažinimui darbe su jaunimu Europoje.

Skaitmeniniai ženkliukai mokymuisi visą gyvenimą

Ženkliukai nėra nauja idėja. Skautai jau daugelį metų naudoja ženkliukus savo narių įvairių gebėjimų ir pasiekimų pripažinimui. Žaidžiantys video žaidimus ir įgyvendindami žaidimo misijas, žmonės atrakina įvairius apdovanojimus. Interneto programų kūrėjai naudoja ženkliukus, skadindami norimą interneto vartotojų elgesį (pvz. Foursquere).

Panašiai yra ir naudojant skaitmeninius ženkliukus mokymuisi visą gyvenimą. Atviri Ženkliukai leidžia pripažinti besimokančiųjų žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas bei pasiekimus įvairiuose mokymosi kontekstuose. Taip pat jie padeda sukurti žaidimų sąvybes mokymosi procese bei motyvuoti besimokantįjį.

Skaitmeniniai ženkliukai vizualiai parodo mokymosi rezultatus ir pasiekimus. Atvirųjus Ženkliukus pristatantis filmukas  (anglų k.) trumpai ir aiškiai atskleidžia ženkliukų taikymo galimybes.
[youtube http://youtu.be/HgLLq7ybDtc]

Pirmieji žingsniai, kuriant ženkliukų pripažinimo sistemą

Bet kuri, norinti organizacija gali susikurti savo unikalią ženkliukų pripažinimo sistemą internete ir pradėti išdavinėti skaitmeninius ženkliukus savo organizuojamame ugdymo programose.

Doug Belsow trumpame filmuke  (anglų k.) peteikia praktinius žingsnius, padedančius “įvaldyti” ženkliukus. Pradedantiems kurti ženkliukais paremtą pripažinimo sistemą, jis siūlo tokius žingsnius:

1 žingsnis: nuspręskite, kokį elgesį ir vertybines nuostatas jūs norite skatinti. Susiekite norimą elgesį su jūsų organizacijoje ugdomais gebėjimais.

2 žingsnis: apgalvokite ženkliuko įgyjimo kriterijus, kurie skatintų norimą elgesį, vertybines nuostatas bei gebėjimų ugdymą. Ką žmogus turi atlikti, kad įgytų norimus gebėjimus?

3 žingsnis: įvertinkite, ar jūsų sugalvoti ženkliuko kriterijai gali būtų susmulkinti į mažesnius mokymosi etapus. Sugalvokite mažesniems mokymosi etapams specifinius ženkliukus.

 4 žingsnis: sugalvoję gausybę ženkliukų, apmąstykite įvairius kelius, kuriais besimokantieji galės įgyti ženkliukus. Paklauskite savęs, kurie ženkliukai priklauso vienas nuo kito? Kokie yra ryšiai tarp ženkliukų jūsų kuriamoje ženkliukų pripažinimo sistemoje?

5 žingsnis: suraskite, kas sukurs puikiai atrodančius paveikslėlius jūsų sugalvotiems ženkliukams. Jūs galite ir patys susikurti ženkliukų paveikslėlius bei ženkliuke aprašyti mokymąsi ir pasiekimus, naudodami ženkliukų kūrimo įrankiais lietuvių kalba.

“Ankstyvosios kregždės”, naudojančios mokymosi ženkliukus.

Mūsų asociacijos nariai, bendradarbiaudami su vietiniais ir užsienio partneriais, žengia pirmuosius žingsnius, taikydami Atvirus Ženkliukus neformaliojo ugdymo pripažinimui.

badges for youth exchanges

2013 metų pradžioje, bendradarbiaudami su CIMO organizacija (Suomijos nacionalinė ES programos “Veiklus Jaunimas” agentūra) išbandėme ženkliukus pilotiniame projekte “Turn the Youth Exchanges ON(line). Šiame projekte tarptautinio seminaro dalyviams jų mokymosi pasiekimai buvo patvirtinami skaitmeniniais ženkliukais.

Seminare Suomijoje dalyvavo jaunimo darbuotojai ir jauni žmonės (15-18 amžiaus) iš 10 Europos šalių. Sukurta ženkliukų sistema struktūravo dalyvių mokymąsi, padėdama jiems kurti ir planuotis jaunimo mainų projektus.

2013 metų rudenį ir 2016 m. pavasarį Atviri Ženkliukai buvo pristatyti ir išbandyti dviejų didelių jaunimo renginių metu – Rytų partnerystės jaunimo forume (Lietuvoje) ir Learning Creative Learning forume (Latvijoje). Abiejų renginių dalyviai galėjo išbandyti ženkliukus, dalyvaudami mokymosi veikloje apie neformalaus ugdymo pripažinimą.

Veiklos dalyviams buvo pasiūlytos įvairios individualios ir komandinės užduotys, kurias atlikę dalyviai rinko taškus ir ženkliukus. Mažesni užduočių ženkliukai “atrakindavo” skaitmeninius ženkliukus. Renginių dalyviai praktiškai patyrė, kaip ženkliukai gali padėti mokymosi procese panaudoti žaidimų dizaino elementus (pvz. taškus, ženkliukus, lygius, užduotis ir pan.).

Žaidimų dizaino elementų panaudojimas ne žaidimo kontekste yra vadinamas sužaidybinimu (angl. gamification).

Nuo 2014 metų Atvirus Ženkliukus pradėjome naudoti  tarptautinių jaunimo darbuotojų mokymuose. Mokymų programoje ženkliukai integruojami siekiant motyvtuoi mokymąsi ir pripažinti dalyvių pasiekimus. Mokymų dalyviai gali gauti įvairaus lygio ir sudėtingumo ženkliukus, susietus su mokymų programos uždaviniais ir asmeniniais mokymosi tikslais. Dalyvių vertinimu, ženkliukai leidžia jiems geriau pamatyti mokymosi rezultatus, siekti mokymosi tikslų bei reflektuoti mokymosi patirtį.

Yra ir daugiau pavyzdžių, kaip Atviri Ženkliukai yra naudojami neformaliojo ugdymo pripažinimui darbe su jaunimu. Asociacijos partneriai Vokietijoje pritaikė mokymosi ženkliukus ruošiant savanorius bei naudojo ženkliukus tarptautiniuose jaunimo mainuose. Partneriai Vokietijoje susikūrė savo organizacijai pritaikytą ženkliukų pripažinimo sistemą, padedančią motyvuoti ir pripažinti aktyvių narių tobulėjimą. Partneriai Vokietijoje sukūrė ženkliukus jaunimo verslumo ugdymui, o partneriai Ispanijoje sukūrė mokymosi ženkliukų sistemą Europos Savanorių Tarnybai.


Asociacijos nariai naudoja Badgecraft įrankius Atvirų Ženkliukų kūrimui, valdymui ir išdavimui: http://use.badgecraft.eu/lt/

Ženkliukų inovacijos projektas iš dalies buvo finansuojamas ES programos „Veiklus jaunimas

EU_flag_progryia_LT

Tags: , , , , ,