UNESCO ASPnet mokyklų pasiekimų programa

2015.10.13 - 1 minute read

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija bendradarbiauja su UNESCO Nacionaline komisija, kuriant ir testuojant inovatyvią UNESCO ASPnet mokyklų pasiekimų programą.

Ši programa padės mokiniams ir mokytojams dokumentuoti ir pripažinti įvairius gebėjimus ir pasiekimus, įgyjamus dalyvaujant UNESCO ASPnet veiklose. Pasiekimų pripažinimui bus naudojama Mozilla Atvirų ženkliukų technologija.

[slideshare id=52076246&doc=unescoaspnetpasiekimai-150826045858-lva1-app6891]

Atviri ženkliukai parodo besimokančiųjų gebėjimus ir pasiekimus, įgyjamus įvairiuose mokymosi aplinkose. Ženkliukai padeda kaupti, valdyti ir dalintis pasiekimais internetu. Jie padeda susikurti unikalų asmeninį portfolio, kuris parodo ne tik formaliai įgyjamus pasiekimus (pvz. mokyklos baigimo pažymėjimas), bet ir neformaliuoju būdų lavinamus praktinius gebėjimus (pvz. dalyvaujant UNESCO projektuose, paskaitose ar užsiėmimuose).

Šiuo metu Lietuvoje ženkliukais paremtą pasiekimų programą kuria ir testuoja 3 UNESCO mokyklos: Utenos Saulės gimnazija, Vilniaus Žemynos gimnazija ir Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija.

UNESCO ASPnet pasiekimų programa tiesiogiai prisideda prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir UNESCO uždavinių siekimo taikos kultūros ir darnaus vystymosi srityse. Ši programa taip pat tiesiogiai prisideda prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030” ir Europos Sąjungos augimo strategijos „Europa 2020” įgyvendinimo.

Tags: , , , , , , , , ,