Metodinis leidinys Formal meets Non-formal

2016.04.28 - Less than a minute read

Kviečiame skaityti apie bendradarbiavimą tarp jaunimo darbuotojų / NVO atstovų ir mokyklų. Metodiniame leidinyje rasite informacijos apie formalųjį ir neformalųjį ugdymą, tarpsektorinį bendradarbiavimą ir naudojimui paruoštų metodų rinkinį.
Metodinis leidinys parengtas projekto „Formal meets Non-formal: cross-sectorial cooperation in the educational field“ metu. Projektas finansuotas programos Erasmus+

Metodinį leidinį galite rasti čiaScreenshot 2016-06-09 17.50.53