Atviri ženkliukai – inovatyvus sprendimas pasiekimų pripažinimui

2017.05.27 - 8 minutes read

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija kartu su Lietuvos pramoninkų konfederacija gegužės 24 dieną pristatė tarptautinės strateginės partnerystės projekto „Patikimų ženkliukų sistemos” rezultatus. Dviejų metų trukmės projekte buvo kuriamos ir išbandomos atvirų ženkliukų sistemos bei skaitmeniniai įrankiai pasiekimų į(si)vertinimui ir pripažinimui.

Atvirų ženkliukų poveikis „Atrask save” pasiekimų programoje

Lietuvoje buvo sukurta ir pradėta savanorystės pasiekimų pripažinimo programa, kurioje pagrindinis įrankis yra atviri ženkliukai. Programoje gali dalyvauti projekto „Atrask save“ dalyviai, įsitraukę į „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ veiklą ir pasirinkę savanoriauti vienoje iš priimančiųjų organizacijų.

Per pirmuosius aštuonis pasiekimų programos mėnesius skaitmeninius ženkliukus atsiėmė 425 savanoriai. Iš viso buvo išduota 2435 ženkliukai, kurie padeda geriau atskleisti savanorio atliktas užduotis, įgytą patirtį, surinkti įrodymus apie tobulėjimą ir veiklos rezultatus.

Tyrėja Sandra Navickaitė, tyrusi ženkliukų naudojimo poveikį, apibendrino programos tyrimo rezultatus: „Ženkliukų sistema yra  ne tik pasiekimų (žinių ir gebėjimų) simbolis ar dalyvavimo veikloje įrodymas, tačiau ir būdas padedantis rodyti iniciatyvą; pagalba atsiskleisti ir būti smalsiems; įrankis skatinantis refleksiją.”

Parsisiųskite tyrimo rezultatų pristatymo skaidres. 

Atviri ženkliukai – jungiamoji grandis kompetencijų pripažinime

Vienas iš projekto koordinatorių, Laimonas Ragauskas palygino Pasaulio ekonomikos forumo studijoje prognozuojamą 2020 m. globalios darbo rinko poreikį darbuotojų gebėjimams su Europos komisijos studijoje  įvardintais gebėjimais, kuriuos jauni žmonės ugdosi neformaliojo ugdymo ir darbo su jaunimu veiklose. „Sugretinus abiejų studijų pateikiamą gebėjimų sąrašą, tampa akivaizdu, kad jaunimo veiklos ugdo tuos gebėjimus, kurie jau artimoje ateityje bus ypač vertinami darbdavių. Skaitmeniniai ženkliukai yra jungiančioji grandis, padedanti geriau atpažinti, komunikuoti ir pripažinti neformaliuoju būdu tobulinamus gebėjimus”, – įžvalgomis dalinosi Laimonas.

Parsisiųskite projekto „Patikimų ženkliukų sistemos” pristatymo skaidres.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Dalius Gedvilas teigia, jog verslui svarbu greitai įvertinti žmonių turimus gebėjimus. „Mes greitai galime įvertinti formalius žmonių pasiekimus, tačiau ką jie geba – yra žymiai sunkiau nustatyti“ – pasakoja D. Gedvilas. Jo žiniomis elektroninės sertifikavimo, gyvenimo aprašymų formos vis labiau plinta pasaulyje. „Tradicinius diplomus papildo LinkedIn, kuriuose vertingai atrodo ir gauti ženkliukai“ – pasakoja D. Gedvilas.

Parsisiųskite pranešimo apie verslo požiūrį į neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą.

Vydūnas Trapinskas, Jaunimo reikalų departamento direktorius, akcentavo darbo su jaunimu ir neformaliojo ugdymo indėlį ugdant jauno žmogaus kompetencijas ir vertybes: „Darbas su jaunimu ir neformalusis ugdymas ugdo jauno žmogaus kompetencijas ir vertybes ne prasčiau nei formalusis švietimas. Šios sritys yra viena kitą papildančios. Mes turime siekti, kad vis daugiau įmonių ir organizacijų suprastų ir pripažintų įgyjamų kompetencijų vertę. V. Trapinskas  pabrėžė pripažinimo įrankių įvairovės, efektyvumo ir patikimumo svarbą. Jaunimo reikalų departamentas pasirinkto atvirus skaitmeninius ženkliukus „Atrask save” savanorių tobulėjimo ir pasiekimų pripažinimui.

Įvairių sektorių atstovai mato atvirų ženkliukų naudą

Konferencijoje dalyvavo virš 60 dalyvių, atstovavusių skirtingus sektorius – formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas, darbo su jaunimu ir verslo organizacijas, valstybines institucijas. Renginys dalyviams sukūrė galimybės diskutuoti apie būdus pripažinti neformaliojuoju būdu įgytas kompetencijas ir geriau suprasti, kaip galima pritaikyti atvirus skaitmeninius ženkliukus verslo ir nevyriausybiniame sektoriuose bei, kuriant ir įgyvendinant pripažinimo strategijas instituciniame lygmenyje.

Diskusijų vizualizacija: Žilvinas Mažeikis

Renginio dalyviai ne tik diskutavo apie ženkliukų pritaikymą, bet ir praktiškai galėjo išbandyti projekto „Patikimų ženkliukų sistemų” rezultatus – įrodymais grįstą pasiekimų pripažinimo sistemą ir sukurtą mobiliąją programėlę „Badge Wallet”. Dalyviai, tik atvykę į konferenciją iš karto galėjo atsiųsti Badge Wallet programėlę iš Google Play ar App Store ir gauti pirmąjį renginio ženkliuką – „Dalyvauju TBS konferencijoje”. Dalyviui nuskenavus unikalų QR kodą, pirmasis ženkliukas automatiškai įkrisdavo į „ženkliukų piniginę” ir žmogus prisijungdavo prie renginio ženkliukų sistemos.  Kiti atviri ženkliukai buvo išduodami tik įkėlus tekstinį ar vaizdinį dalyvavimo įrodymą, kurį įvertindavo konferencijos organizatorių komanda.

„Aš pats atsakingas už savo mokymąsi. Keliu tikslus, jų siekiu ir įgytas kompetencijas turiu galimybę įrodyti atvrių ženkliukų dėka. Jie motyvuoja. Ženkliukai, kaip ir kita inovacija, įgis vis didesnę vertę, kai susidarys kritinė masė žmonių ir organizacijų, kurie tikės tuo, kurs ir tobulins sistemą, ją plėtos. Ženkliukų, kaip įrankio naudojimą, matau kaip vieną iš galimybių kompetencijų pripažinimui.” – vienas dalyvių dalinasi idėjomis, kilusiomis renginio metu.

Turinčius skaitmeninius ženkliukus www.badgecraft.eu platformoje, „Badge Wallet” programėlė maloniai nustebino, nes anksčiau gauti ženkliukai jau buvo žmogaus profilyje. Nerijus Kriaučiūnas, vienas iš Badgecraft įkūrėjų, paaiškino atvirų ženkliukų veikimą: „Atviri ženkliukai yra skaitmeniniai mokymosi ir pasiekimų įrodymai, kurie sukuria galimybes pasiekimams keliauti paskui jų savininką – mokinį, savanorį, darbuotoją. Ženkliukų inovatyvi technologija įgalina informaciją apie pasiekimus pateikti skirtingose platformose ir aplikacijose, jei tik jose yra įdiegtas atvirų ženkliukų standartas ir, jei ženkliukų gavėjas nori atskleisti duomenis apie savo pasiekimus.”. Konferencijos metu, N. Kriaučiūnas dalinosi pavydžiais, kaip atvirų ženkliukų technologiją jau dabar išnaudoją verslo įmonės pasaulyje.

Parsisiųskite skaidres su ženkliukų naudojimo pavyzdžiais versle.

Praktiniai žingsniai, kuriant ženkliukais paremtas pripažinimo sistemas

Creativitas vadovė Agnė Rapalaitė dalinosi organizacijos patirtimi, kuriant ir naudojant ženkliukų sistemas pripažinimui. „Kuriant pripažinimo sistemą organizacijose yra svarbu ant ko statote savo ženkliukų sistemą. Ženkliukai negali pakeisti nekokybiško turinio. Bet gerai veiklai ženkliukai prideda vertės.” – pasakojo A. Rapalaitė. Dalyviai čia pat galėjo išbandyti, kaip kuriamos ženkliukų sistemos.

Atviri ženkliukai - pasiekimų pripažinimas organizacijoje

Atviri ženkliukai – pasiekimų pripažinimas organizacijoje

Ženkliukų sistemų kūrimo žingsnių vizualizacija: Agnė Rapalaitė

Laimonas Ragauskas, kartu su įvairių organizacijų ir institucijų atstovais diskutavo, kaip atviri ženkliukai gali prisidėti prie kompetencijų pripažinimo politikos ir strategijų įgyvendinimo.

Parsisiųskite skaidres apie atvirų ženkliukų naudojimą kompetencijų pripažinimo strategijose.

Šis renginys ir strateginių partnerysčių projektas „Trusted Badge Systems” yra dalinai finansuojami ES programos Erasmus+.

 

 

Tags: , , , , , , ,