Lietuvos UNESCO asocijuotose mokyklose – dėmesys darnaus vystymosi tikslams

2017.10.08 - 6 minutes read

Pradėk nuo sofos

Šiais mokslo metais UNESCO atnaujintame asocijuotų mokyklų tinkle dėmesys bus skiriamas Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui. Visose 15-oje mokyklų spalio 9 d. startuos “Pasaulio piliečių pasiekimų programa”.

“Pradėk pokyčius net ir gulėdamas ant sofos. Jei gerai seksis – tapsi pokyčių kūrėju savo bendruomenėje, o gal ir visame pasaulyje”, – programoje dalyvauti ragina Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos pasiekimų programos vadovė Agnė Rapalaitė.

Jau tris mokslo metus iš eilės atliekant bandomuosius projektus su keliomis mokyklomis, nuspręsta programą praplėsti į visas asocijuotų mokyklų tinklo nares.

Visos UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinkle dalyvaujančios Lietuvos mokyklos Lietuvoje diegia neformalaus ugdymo metu įgytų kompetencijų pripažinimo sistemą, kuriančią vertę ne tik asmeniui, įgyjančiam kompetencijas, bet visiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims, taip pat atnešančią teigiamų pokyčių į patį ugdymo procesą, išgryninančią buvimo UNESCO ASPnet nare kuriamą pridėtinę vertę. Tinklo narės diegia Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus ir UNESCO vertybes į ugdymo turinį vykdydamos ilgalaikius ir pilotinius projektus, kurdamos ir išbandydamos novatoriškus švietimo šaltinius ir priemones, stiprindamos dalinimosi gerąja patirtimi tarp mokyklų įgūdžius ir įpročius. Visi Darnaus vystymosi tikslai teikia naujų galimybių  švietimo turiniui ir besimokančiųjų pasiekimams aktualizuoti. Tinklas remiasi humanistiniu UNESCO požiūriu į švietimą, teigiant kad švietimas yra žmogaus savirealizacijos galimybė, priemonė surasti vietą pasaulyje, galimybė nuolat keistis ir keisti visuomenę.

“Pasaulis keičiasi – kaip turi keistis švietimas? Taikinys vis juda, todėl labai svarbus nuolat matyti perspektyvą ir išlikti lankstiems. Tam būtina susitelkti į jo kokybę ir aktualumą – teikti ir lavinti 21-ąjame amžiuje reikalingas žinias, įgūdžius ir kompetencijas, formuoti požiūrius ir elgesį, skatinantį taiką, darnų vystymąsi ir atsakingą pilietiškumą.” – teigia Liliana Bugailiškytė-Lideikienė, švietimo ir mokslo programų koordinatorė UNESCO komisijos atstovybėje Lietuvoje.

Pasaulio piliečio pasiekimų programa padeda mokiniams ir mokytojams fiksuoti ir pripažinti įvairius gebėjimus bei pasiekimus, įgyjamus prisidedant prie 17-kos darnaus vystymosi tikslų. Pasiekimų pripažinimui naudojama „Mozillos“ atvirų ženkliukų technologija (Open digital badges). Mokiniai ar mokytojai gali rinktis bet kurį tikslą ir atlikti keturias svarbias misijas – 1) pasidomėti tikslu ir jo problematika; 2) sukurti ir suplanuoti idėją, kaip gali prisidėti prie tikslo įgyvendinimo; 3) įgyvendinti idėją ir 4) ją paviešinti. Kuo daugiau tikslų pasiekiama, tuo daugiau ženkliukų atsiimama badgecraft.eu platformoje ar išmaniaja programėle BadgeWallet.

Pradėdamas keisti savo požiūrį net ir gulėdamas ant sofos, žingsnis po žingsnio jaunas žmogus ugdo smalsumą, empatiją ir globalesnį požiūrį į tai, kad vienas žmogus gali daryti įtaką visam pasauliui. Bet kuri idėja gali peraugti ir į visuomenei naudingą verslo modelį.

 

Ženkliukas – raktas į sėkmę

Surinkti ženkliukai atveria naujas galimybes programos dalyviams. Šių metų naujovė – partnerystė su socialinio verslumo skatinimo iniciatyva “ChangeMakers’ON”. „ChangeMakers‘ON“ – „VšĮ „Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“, VšĮ „Versli Lietuva“ bei KTU bendras projektas, kuriuo siekiama populiarinti socialinį verslą ir socialines inovacijas Lietuvoje bei už jos ribų.

“Gautas ženkliukas Pasiekimų programoje – raktas atrakinantis galimybes jungtis į mūsų iniciatyvą. Kai programos dalyvis pradės rinkti ženkliukus ir atsiras socialinio verslo idėjos užuomazgos – ženkliukas taps kelialapiu į mūsų organizuojamus idėjų pristatymo renginius (pitch’us) bei galimybė dalyvauti hakatone. Pasiekę antrą lygį suteiksime galimybę konsultuotis su mūsų ekspertais. III lygį pasiekę dalyviams – kelialapis į inkubatorių. Geriausiai pasirodę dalyvaus “Social impact awards 2018” Lietuvoje.” – žada Simona Šimulytė, VšĮ „Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“ direktorė.

 

Globalus pilietiškumas mokykloje

Ši programa bendradarbiauja su socialiniu partneriu VŠĮ “Pasaulio piliečių akademija”, savo veikla siekiančiu skatinti pokyčius vietos ir pasaulio lygmeniu, skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą, bei ugdyti aktyvius ir atsakingus pasaulio piliečius. Savo bagaže sukaupę ekspertines žinias apie globalaus pilietiškumo ugdymą mokyklos aplinkoje, savo metodinę paramą pasiūlys ir šios pasiekimų programos dalyviams.

“Šiandien pasaulis yra susipynęs į vieną globalią sistemą, taigi kiekvieno žmogaus tiek asmeniniam, tiek profesiniam gyvenimui įtaką daro šalių ekonominiai santykiai, geopolitinės problemos, socialiniai ir gamtos reiškiniai, vykstantys ir už tūkstančių kilometrų. Egzistuojančios žmonių, šalių, kultūrų tarpusavio sąsajos leidžia kiekvienam pasijusti globalios visuomenės dalimi, o tuo pačiu įpareigoja prisiimti atsakomybę už pasaulio ateitį. Mūsų organizacijos teikiamų edukacinių programų ir metodinių priemonių pagalba mes padedame jauniems žmonėms geriau suprasti pasaulyje egzistuojančią tarpusavio priklausomybę, priimti jiems teikiamas globalaus pasaulio galimybes, susidoroti su kylančiais iššūkiais ir prisidėti prie darnaus pasaulio kūrimo”, – teigia Pasaulio piliečių akademijos vadovė Indrė Augutienė.

 

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos informacija

 

Partneriai:

UNESCO komisijos atstovybė Lietuvoje

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija

VšĮ „Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“

VŠĮ “Pasaulio piliečių akademija”

Badgecraft.eu