Kvietimas pateikti pasiūlymą ekspertinių paslaugų teikimui

2019.07.02 - 1 minute read

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, kartu su partneriais užsienyje bei Vilniaus m. įgyvendina ilgalaikį projektą “Reimagining Recognition”. Jo metu, planuojame sukurti ir išbandyti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo sistemą socialinėse-pilietinėse veiklose, naudojant skaitmeninių atvirų ženkliukų technologiją.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, ir asociacijos pirmininko patvirtintomis supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis, kviečia teikti pasiūlymus šių paslaugų teikimui:

  1. Tyrimo metodikos kūrimas. Komunikacijos ruošimas
  2. Internetinės platformos ir modelio veikimo principų ir ženkliukų sistemos kūrimas
  3. Rekomendacijų kūrimas

Atsisiųskite detalų kvietimą teikti pasiūlymus paslaugų teikimui.

Paslaugų pasiūlymus galima teikti kiekvienam pirkimo objektui atskirai, keliems arba visiems kartu.

Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2019-07-20, 10 val. Lietuvos laiku. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.