Ką pavyko suprasti apie socialinių-pilietinių veiklų situaciją?

2019.12.15 - 6 minutes read

Nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio mūsų komanda, kartu su strateginiais partneriais Vilniaus mieste, aktyviai sprendžia socialinių-pilietinių veiklų klausimą. Sutelkę dėmesį į socialines-pilietines veiklas, nusiteikėme patiems įvairiausiems iššūkiams. Kol kas mūsų atradimai ir supratimai džiugina, o vykdomų veiklų rezultatai nuteikia teigiamai.

Nors socialinės-pilietinės veiklos nėra svarbiausiuose ugdymo prioritetuose, mūsų nuomone, ši sritis yra nepelnytai nuvertinta ir turi daug neišnaudoto potencialo. Socialinis-pilietinės veiklos yra bendrojo ugdymo programų dalis ir įvairiai paliečia didžiąją dalį jaunų žmonių nuo 14 metų. Šio amžiaus jauni žmonės yra tikslinė jaunimo politikos grupė.

Jaunimo nuomonių tyrimas

Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, kartu su Vilniaus neformaliojo ir savanorystės centru ir Antakalnio atviru jaunimo centru “Žalianamis”, organizavome dvi fokus grupes su jaunais žmonėmis, kurie sąmoningai apsisprendę dalį savo laiko skirti savanoriškai veiklai. Buvo labai įdomu kalbėtis su fokus grupės dalyviais apie jų motyvaciją rinktis savanorystę, išgirsti įvairius socialinių-pilietinių veiklų vertinimus, geriau suprasti šios srities problematiką.

Pokalbiai fokus grupėse, mums padėjo pasiruošti internetinei jaunimo apklausai mokyklose. Spalio pabaigoje ir lapkričio pirmoje pusėje, bendradarbiaudami su Vilniaus Vytauto Didžiojo ir Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijomis, internetu atlikome platesnę mokinių apklausą. Derindami uždaro ir atviro tipo klausimus siekėme geriau suprasti šiuos aspektus:

 • Kokie žmonės lemia ir kaip padeda pasirinkti socialines-pilietines veiklas?
 • Kur moksleiviai šiuo metu renkasi atlikti šias veiklas ir kur rinktųsi jas atlikti turėdami laisvą pasirinkimo galimybę?
 • Kaip moksleiviai atsiskaito už atliktas veiklas?
 • Kokias pagrindines problemas mato ir kaip siūlo jas spręsti?

2 savaites trunkančioje apklausoje dalyvavo 288 I-III gimnazinių klasių moksleiviai. Mūsų komandą toks jaunų žmonių aktyvumas tikrai maloniai nustebino. Apklausos rezultatai buvo papildomi, organizuojant fokus grupes su mokiniais ir mokytojais, dalyvaujančiose mokyklose.

Įžvalgos ir supratimai

Įžvalgos ir supratimai, kuriais norime pasidalinti:

 • Mokinių pasirinkimą įsitraukti į socialines-pilietines veiklas labiausiai lemia bendraamžiai, mokytojai ir auklėtojai. Tikriausia mažai ką nustebinantis rezultatas.

 • Mokiniai vertina galimybes savanoriauti įvairiose veiklose, ypatingai akcentuodami poreikį įdomioms ir prasmingoms veikloms. Ne tiek svarbu, ar veiklos siūlomos mokykloje ar mieste, svarbu, kad jos būtų įdomios ir naudingos.

 • Gana svarbią reikšmę mokinių pasirinkimui savanoriauti mieste veikiančiose organizacijose turi esamos galimybės ar jų trūkumas sužinoti apie savanorystės pasiūlymus ir ar mokykla “užskaito” mieste atliekamas savanorystės ir pilietines veiklas.
 • Geraja praktika galima laikyti mokyklos sprendimą leisti patiems mokiniams rinktis, kur jie nori atlikti socialines-pilietines veiklas bei juos aktyviai įtraukti į informacijos apie šias galimybes dalinimąsi. Efektyviai veikiantys vidiniai mokyklos sklaidos kanalai svariai prisideda prie to, kad mokiniai renkasi savanoriauti įvairiose srityse.
 • Galėdami atvirai atsakyti į klausimą apie pagrindinę socialinių-veiklų organizavimo problemą, didžioji dalis mokinių minėjo informacijos stoką ar nepakankamai efektyvų jos pateikimą, kuris dažnai nulemia ir jaunų žmonių motyvaciją įsitraukti į veiklas ar jas vertinti kaip privalomą atsiskaitymą.

 • Tik nedidelė dalis atsakiusių į internetinės anketos klausimus išreiškė nuomonę, kad socialinių-pilietinių veiklų reikėtų visiškai atsisakyti. Taip pat nedidelis skaičius moksleivių iš esmės nemato problemų šiose veiklose.
 • Savo atsakymuose, mokiniai pateikė ir labai konkrečių pasiūlymų, kaip spręsti socialinių-pilietinių veiklų pagrindines problemas, pvz: organizacijų veiklų pristatymai mokyklose, daugiau sistemiškumo, skleidžiant informaciją apie galimybes bei jų efektyvus organizavimas. Taip pat svarbu geresnis virtualios platformų, kuriose būtų pateikiamos įvairios galimybės bei socialinės medijos kanalų išnaudojimas.

 • Jaunesnių nei 16 metų mokinių galimybės savanoriauti vis dar yra ribotos, nes dažna organizacija renkasi priimti savanorystei nuo 16 metų. Vienoje iš mokyklų aktyviai veikianti įregistruota jaunimo organizacija teigiamai prisideda prie įvairių galimybių siūlymo.

Mūsų komandai ir šios iniciatyvos partneriams, jaunų žmonių vertinimai ir mintys leidžia turėti svarių argumentų, kurie motyvuoja mus toliau skirti laiko ir resursų ieškoti, kaip socialinių-pilietinių veiklų organizavimas bei patirties ir tobulėjimo pripažinimas gali būti tobulinami.

Planai

Mūsų artimiausi planai:

 • Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, motyvuoti daugiau Vilniaus miesto mokyklų jungtis į šią besimokančio Vilniaus iniciatyvą.
 • Naujai prisijungusiose mokyklose organizuoti muges “Kur savanoriauti?”
 • Sukurti besimokančio Vilniaus platformos techninius patobulinimus, kurie leistų savanorystės organizacijoms ir mokykloms pasitelkti skaitmeninį sprendimą, socialinių-pilietinių veiklų užskaitymui. Šiuo sprendimu būų galima užtikrinti patirčių bei tobulintų gebėjimų pripažinimą naudojant skaitmeninius ženkliukus.
 • Didinti skaičių organizacijų, kurios platformoje skelbia savo savanorystės ir pilietinių veiklų galimybes jaunimui nuo 14 metų. Keli geri pavyzdžiai: Valstybės pažinimo centras, TrenkTuras, YFU Lietuva, Anglų kalbos studija, Vilniaus Caritas
 • Bendradarbiaujant su LMS Vilniaus moksleivių savivaldų informavimo centro komanda, skleisti informaciją apie platformoje siūlomas savanorystės ir pilietines veiklas.

Norėdami tapti partneriais, parašykite mums el. paštu neformaliai@gmail.com

Sužinokite daugiau apie šį projektą čia. Reimagining Recognition/Laikas veikti projektas yra dalis besimokančio Vilniaus miesto iniciatyvos. Daugiau veiklų rasite besimokančio Vilniaus platformoje.

Reimagining Recognition/Laikas veikti inovacijų projektą dalinai finansuoja Europos Sąjungos programa “Erasmus+” ir Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Tags: , , , ,