Vizija

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija yra pagrindinis veiksnys, vienijantis pagal neformaliojo ugdymo principus dirbančius asmenis Lietuvoje, siekiant neformaliojo ugdymo vertės ir rezultatų pripažinimo, nuolatinio tobulinimosi galimybių asociacijos nariams ir neformaliojo ugdymo kokybės plėtojimo.

Misija

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos misija yra plėtoti ir propaguoti neformalųjį ugdymą(si), pagrįsta savanoriškumo ir savarankiškumo principais, įgalinantį žmogų sąmoningai dalyvauti šiuolaikinėje visuomenėje

Strateginės kryptys

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija savo veiklą įgyvendina trijose srityse:

  • neformaliojo ugdymo pripažinimas;
  • nuolatinio mokymosi galimybės Asociacijos nariams ir;
  • neformaliojo ugdymo kokybės plėtojimas.

Šios sritys tarpusavyje glaudžiai susijusios ir papildydamos viena kitą užtikrina Asociacijos siekių įgyvendinimą.

Siekdama neformaliojo ugdymo pripažinimo, Asociacija kuria erdvę nuolatiniam neformaliojo ugdymo turinio peržiūrėjimui ir atnaujinimui, bendrauja ir bendradarbiauja su įvairiais partneriais propaguojant neformalųjį ugdymą bei atstovauja neformaliojo ugdymo turinį, teikdama pasiūlymus teisinės bazės tobulinimui.

Nuolatinis neformaliojo ugdymo turinio kritiškas peržiūrėjimas ir atnaujinimas yra svarbus, nes tik aiškiai suvoktą turinį galima kokybiškai atstovauti. Bendravimas ir bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis prisideda tiek prie turinio peržiūrėjimo ir atnaujinimo, tiek ir prie neformaliojo ugdymo propagavimo. Mums yra svarbu, kad būtų nuolatos keičiamasi požiūriais ir įžvalgomis.

Siekdama užtikrinti nuolatinio mokymosi galimybes nariams, Asociacija kuria erdvę sukauptos patirties neformaliajame ugdyme analizei, keitimuisi tiek gera, tiek ir sunkesne patirtimi bei mokymuisi vieni iš kitų. Informacija apie kitas mokymosi galimybes yra platinama skatinant žmones nuolatiniam tobulėjimui.

Siekdama plėtoti neformaliojo ugdymo kokybę, Asociacija kuria erdvę keitimuisi gera praktika, nuolatiniam kokybės vertinimui bei neformaliojo ugdymo galimybių suvokimui.

Neformaliojo ugdymo kokybės vertinimas svarbus, nes užtikrina tam tikrą kokybės lygį bei skatina kritišką požiūrį į vykdomą veiklą. Platesnis galimybių suvokimas prisideda prie neformaliojo ugdymo plėtros bei vertės didinimo.

Veiklos prioritetai

Įvertindama galimybes bei poreikius veiklai, Asociacija pirmenybę teikia:

  • bendravimui ir bendradarbiavimui su institucijomis ir organizacijomis tiek nacionaliniu (Valstybinė jaunimo reikalų taryba ir Ugdymo plėtotės centras), tiek vietiniu lygiu (pirmiausia organizacijos, vykdančios neformalųjį ugdymą) atstovaujant neformaliojo ugdymo turinį ir nuolat jį peržiūrint bei keičiantis požiūriais;
  • provokavimui suvokimo apie neformaliojo ugdymo galimybes, siekiant kokybės ir pripažinimo

Kontaktai:

Mūsų elektroninio pašto adresas: neformaliai@gmail.com

Asociacijos pirmininkas Martynas Stukas  +37061613873,  martynasstukas@yahoo.com

 

Prisijunkite prie mūsų bendruomenės Facebook’e: https://www.facebook.com/neformaliai

MUS GALITE PAREMTI:

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, į.k. 195731668

Atsiskaitomoji sąskaita AB SEB bankas, a/s LT12 7044 0600 0349 8090