Šiandieną mokymasis vyksta visur.Mozilla Open Badges Logo_0

Atviri ženkliukai kuria naujas galimybes fiksuoti mokymąsi ir pripažinti pasiekimus įvairiose mokymosi aplinkose, kad ir kur tai vyktų. Skaitmeniniai ženkliukai-sertifikatai parodo žmogaus gebėjimus ir pasiekimus.

2012 m. Mozilla fondas pasiūlė Atvirų ženkliukų standartą, kurio pagalba besimokantieji gali kaupti savo mokymosi pasiekimus ir valdyti juos internetu. Ženkliukai pateikia duomenų ir įrodymų apie žmogaus gebėjimus ir pasiekimus.

Ženkliukų-sertifikatų pagalba, pasiekimais paprasta dalintis socialiniuose ir profesiniuose tinkluose. Asmuo gali pagrįsti savo pasiekimų portfolio ar CV.

Skaitmeniniai ženkliukai mokymuisi visą gyvenimą

Ženkliukai nėra nauja idėja. Skautai jau daugelį metų naudoja ženkliukus savo narių įvairių gebėjimų ir pasiekimų pripažinimui. Žaidžiantys video žaidimus ir įgyvendindami žaidimo misijas, žmonės atrakina įvairius apdovanojimus. Interneto programų kūrėjai naudoja ženkliukus, skadindami norimą interneto vartotojų elgesį (pvz. Foursquere).

Panašiai yra ir naudojant skaitmeninius ženkliukus mokymuisi visą gyvenimą. Atviri Ženkliukai leidžia pripažinti besimokančiųjų žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas bei pasiekimus įvairiuose mokymosi kontekstuose. Taip pat jie padeda sukurti žaidimų sąvybes mokymosi procese bei motyvuoti besimokantįjį.

Skaitmeniniai ženkliukai vizualiai parodo mokymosi rezultatus ir pasiekimus. Daugiau…

Susipažinkite su atvirų ženkliukų naudojimo pavyzdžiais

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija bendradarbiauja su UNESCO Nacionaline komisija, kuriant ir testuojant inovatyvią UNESCO ASPnet mokyklų pasiekimų programą.

Ši programa padės mokiniams ir mokytojams dokumentuoti ir pripažinti įvairius gebėjimus ir pasiekimus, įgyjamus dalyvaujant UNESCO ASPnet veiklose. Pasiekimų pripažinimui bus naudojama Mozilla Atvirų ženkliukų technologija.

[slideshare id=52076246&doc=unescoaspnetpasiekimai-150826045858-lva1-app6891]

Atviri ženkliukai parodo besimokančiųjų gebėjimus ir pasiekimus, įgyjamus įvairiuose mokymosi aplinkose. Ženkliukai padeda kaupti, valdyti ir dalintis pasiekimais internetu. Jie padeda susikurti unikalų asmeninį portfolio, kuris parodo ne tik formaliai įgyjamus pasiekimus (pvz. mokyklos baigimo pažymėjimas), bet ir neformaliuoju būdų lavinamus praktinius gebėjimus (pvz. dalyvaujant UNESCO projektuose, paskaitose ar užsiėmimuose).

Šiuo metu Lietuvoje ženkliukais paremtą pasiekimų programą kuria ir testuoja 3 UNESCO mokyklos: Utenos Saulės gimnazija, Vilniaus Žemynos gimnazija ir Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija.

UNESCO ASPnet pasiekimų programa tiesiogiai prisideda prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir UNESCO uždavinių siekimo taikos kultūros ir darnaus vystymosi srityse. Ši programa taip pat tiesiogiai prisideda prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030” ir Europos Sąjungos augimo strategijos „Europa 2020” įgyvendinimo.