Europinis tyrimas atskleidė 8 veiksnius, padedančius mokymuisi tarptautiniuose mobilumo projektuose

Monday May 13th, 2013 - 8 minutes read

Research Report.Factors Supporting Learning web-useLietuvos neformaliojo ugdymo asociacija pristato UNIQUE tinklo užsakymu atliktą tarptautinį tyrimą “Veiksniai, padedantys mokymuisi mobilumo projektuose”. Tyrimą vykdė Dr. Artūras Deltuva (kitokie projektai®) Siekiant geriau suprasti, kas padeda mokymuisi tarptautinio mobilumo metu, tyrime buvo kalbinami žmonės, turintys tarptautinio mobilumo patirties.

Tyrimo autorius pasitelkė fenomenologinę metodiką, kuri leido išgryninti pagrindinius veiksnius, padedančius mokymuisi jaunimo mainų, Europos savanoriškos tarnybos, pažintinio vizito ar tarptautinių mokymo kursų metu. Pasak autoriaus, “svarbu suprasti, kad tyrimo metu įvardinti veiksniai yra labiau principai, o ne receptas “kaip reikėtų daryti”. Atsakymas “kaip”, turėtų gimti iš kūrybinių sprendimų, atsižvelgus į dalyvius ir projekto kontekstą”.

Pasidalindami tyrimo rezultatais, kviečiame tarptautinių jaunimo projektų organizatorius ir jaunimo vadovus:

  1. Paanalizuoti, ką Jūs, remadamiesi savo patirtimi, atpažįstate tyrimo rezultatuose;
  2. Pergalvoti ir aptarti, ką Jūs galite daryti sąmoningai stiprindami veiksnius, padedančius mokymuisi mobilumo metu;
  3. Pasidalinti tyrimo rezultatais su projektų dalyviais, klausiant jų, ką jie atpažįsta savo patirtyje, ką jie sužinojo iš tyrimo, ko trūksta tyrime.

Toliau pateikiame mūsų parengtą tyrimo santrauką. Norėdami pilnai susipažinti su tyrimo metodika ir kalbintų žmonių mokymosi patirtimi, atsisiųskite pilną tyrimo ataskaitą anglų kalba.

Kalbintų tarptautinio mobilumo dalyvių patirtis leido išgryninti 8 veiksnius, kurie padeda mokymuisi tarptautinio mobilumo projektuose.

Stiprus asmeninis interesas

Tyrimo dalyviai atskleidė stipraus asmeninio intereso teigiamą poviekį jų mokymuisi, netgi kai mokymosi sąlygos nebuvo tinkamos.  Interesas gali būti aiškiai ir racionliai išreiškiamas arba juntamas labiau intuityviai, bet emociškai pakrautas. Asmeninis interesas (arba jo trūkumas) gali priklausyti ir nuo ankstesnės sėkmingos (ar nesėkmingos) mokymosi patirties.

Dalyvis, vedamas stipraus asmeninio intereso, ieško lanksčios erdvės programoje savo mokymosi tikslų pasiekimui. Tokiais atvejais per daug struktūruota, į organizatorių poreikius nukreipta programa, gali išprovokuoti dalyvių susierzinimą ir nepasitenkinimą, arba kaip tik sustiprini jų pastangas siekti savo mokymosi tikslų.

Sunkiai pasiekiama, bet trokštama mokymosi galimybė irgi sukuria papildomą motyvaciją dar labiau stengtis ir pilnai įsitraukti į dalyvavimo procesą.

safe reflection2Mokymosi mechanizmų žinojimas

Mokymosi mechanizmų žinojimas padeda dalyviams patiems vadovauti savo mokymuisi, siekiant užsibrėžtų mokymosi rezultatų, net jei ir mokymosi sąlygos nėra tam palankios.

Tyrimo dalyvių mokymąsi stiprino jų supratimas apie mokymosi procesus, pavyzdžiui žinojimas apie mentorystę, mokymosi struktūravimą, patirties aptarimo naudą, teigiamą grupės palaikymą mokymesi.

Priešingai, žmogus, nežinantis į ką kreiptis pagalbos arba nežinantits, kas padeda mokymuisi tarptautinėse grupėse, patiria neigiamas emocijas, kurios blokuoja jo mokymąsi.

Tikra, autentiška patirtis

Tikra, autentiška patirtis mobilumo projektų kontekste reiškia momentus, kai mokymosi patirtis patiriama plačiau nei tik izoliuotoje mokymosi situacijoje. Autentiškai patiriamas mokymasis tiesiogiai siejasi su kasdieniniu dalyvių gyvenimu arba kitų žmonių (dažniausiai vietos bendruomenės) kasdieniniu gyvenimu.

Tikra patirtis įgyjama nuoširdžiai ir spontaniškai bendraujant su žmonėmis iš kitų kultūrų. Tyrimo dalyviai, išgyvenę autentišką patirtį, vėliau jautė emocinį įsitraukimą, augančią motyvaciją bei atsrandatį prasmės jausmą. Tokia patirtis motyvuoja juos stengtis įveikti sunkumus ir nepatogias situacijas, atsirandančias mobilumo projekto metu.

Postūmis tarpkultūriniam iššūkiui

Tyrimo dalyviai atpažįstą savo polinkį būti patogiose sąlygose, bet tuo pačiu ir pripažįsta, kad tarpkultūrinio iššūkio priėmimas buvo naudingas jų mokymuisi ir asmeniniam tobulėjimui. Būnant svetimoje kultūroje ar svečioje šalyje, tarpkultūrinis iššūkis iš išorės veikia kaip postūmis, skatindamas “siekti to”, siūlydamas veiklas, kviesdamas veikti tarpkultūrinėse grupėse.

Saugi erdvė refleksijaiCommunication between people from different cultures

Saugi erdvė refleksijai subalansuoja dažnai sunkią tarpkultūrinę patirtį mobilumo projektuose. Dalyvių mokymuisi padeda patirties refleksija nacionalinėse grupėse ar tiesiog grupėje, kurioje dalyvis jaučiasi saugiai, kai yra tinkamas laikas ir naudojamas tinkamas metodas.

Saugios erdvės refleksijai trūkumas dalyvių patiriamas labai neigiamai, ypatingai kai jiems trūksta supratimo apie (patirtinio) mokymosi mechanizmus.

Bendravimo tarpkultūrinėje grupėje kokybė

Bendravimas tarpkultūrinėje grupėje sukurią kontekstą mokymuisi mobilumo projektuose. Tarpkultūrinė įvairovė grupėje pati savaime turi stiprų poveikį, padedantį dalyviams atskleisti savo tapatumą bei patirti kitų žmonių ir kultūrų įvairovę kaip išteklį.

Tyrimo duomenys leidžia gana tiksliai apibūdinti santykių, padedančius mokymuisi mobilimo projektuose, pobūdį: atvirumas, gera valia, pagarba, pasitikėjimas, abipusis nuoširdus interesas, kantrybė. Projekto atmosfera, paremta tokiu bendravimu, skatina žmonės bendrauti, net ir gerai nežinant užsienio kalbos.

Palaikanti atmosfera tarpkultūrinėje grupėje prisideda prie kokybiško mokymosi grupėje.

Projekto organizatorių/vadovų pagalba

Tyrimas įvardino daug būdų, kaip projektų organizatoriai ir jaunimo vadovai gali padėti dalyvių mokymuisi. Paramos būdai gali būti organizacinė pagalba, asmeninė parama, grupės procesų skatinimas, programos apibrėžimas, organizatorių ir vadovų požiūris.

Nors ir projektų dalyviai patyrė šiuos organizatorių ar vadovų paramos veiksmus, bet interviu metu reikėjo tiesiai paprašyti įvardinti patirtą pagalbą. Ir tik tada, kai dalyviams truko paramos iš jų projektų organizatorių ar vadovų, jie minėjo tai kaip trūkumą.

Bendrumo džiaugsmas įvairių žmonių grupėje

Tyrimas įvardino daug būdų, kaip projektų organizatoriai ir jaunimo vadovai gali padėti dalyvių mokymuisi. Paramos būdai gali būti organizacinė pagalba, asmeninė parama, grupės procesų skatinimas, programos apibrėžimas, organizatorių ir vadovų požiūris.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANors ir projektų dalyviai patyrė šiuos organizatorių ar vadovų paramos veiksmus, bet interviu metu reikėjo tiesiai paprašyti įvardinti patirtą pagalbą. Ir tik tada, kai dalyviams trūko paramos iš jų projektų organizatorių ar vadovų, jie minėjo tai kaip trūkumą.

Tyrimo vykdymo konktekstas

Šis tyrimas buvo atliekamas ilgalaikio projekto “UNIQUE Year of Learning” metu. Projekto pagrindindinis tikslas buvo pasiūlyti sistemines paramos priemones jaunimo grupėmis ir vietinėms organizacijomis, stiprinant jų įsitraukimą į europinį mobilumą.

Projekto metu, partneriai organizavo tarptautinį ryšių užmezgimo seminarą (2011 m., rugsėjo mėn. Ispanija), tarptautinius mokymo kursus (2012 m. sausio mėn., Lietuva) ir įvertinimo susitikimą (2013 m. vasario mėn., Slovėnija). Po mokymo kursų dalyviai ir vietinės organizacios įgyvendino 5 tarptautinius jaunimo mainus, 5 Europos savanoriškos tarnybos projektus, 2 vietines jaunimo iniciatyvas. Mūsų palaikomi, Europos mobilumo projektuose tiesiogiai sudalyvavo apie 150 jaunų žmonių. Daugiau apie projektą galimą sužinoti čia.

Šio ilgalaikio bendradarbiavimo veiklos buvo iš dalies finansuojamos ES programos “Veiklus jaunimas” lėšomis. Tyrimo išlaidos buvo iš dalies dengiamos ES programos “Mokymosi visą gyvenimą” Jean Monnet 3 veiklos lėšomis.

Tags: , ,