Ugdymas dirbant su jaunimu: jaunimo neformaliojo ugdymo kokybės paieškos

Friday July 25th, 2014 - Less than a minute read
228732_218270458199108_5060124_nŠiame akademiniame straipsnyje nagrinėjama jaunimo neformaliojo ugdymo (JNU) bruožų ir principų (ne)suderinamumas su poreikiu gerinti šio ugdymo kokybę. Laikomasi pozicijos, kad kokybės siekis liberalioje visuomenėje yra būdingas visoms sritims ir pripažįstamas legitimiu a priori, tačiau priemonės, kuriomis yra siekiama kokybės, neretai pasižymi autoritarinėmis, ribojančiomis ir formalizuojančiomis savybėmis, kurios iš esmės yra nesuderinamos su JNU vertybėmis, principais ir tikslais. Aprašomas jaunimo neformaliojo ugdymo reiškinys Europos ir Lietuvos kontekstuose, nagrinėjama jaunimo neformaliojo ugdymo kokybės samprata, kriterijai ir esamos kokybės gerinimo praktikos. Skaitykite straipsnį čia.