Lietuvos UNESCO asocijuotose mokyklose – inovatyvus sertifikatas

Wednesday February 24th, 2016 - 3 minutes read

 

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, bendradarbiaudama su UNESCO Nacionaline komisija, Lietuvoje kuria ir testuoja inovatyvią „UNESCO Asocijuotų mokyklų pasiekimų programą”.

Ši programa padeda mokiniams ir mokytojams dokumentuoti ir pripažinti įvairius gebėjimus bei pasiekimus, įgyjamus dalyvaujant UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo veiklose. Pasiekimų pripažinimui naudojama Mozilla Atvirų ženkliukų technologija. ši technologija pradėta kurti dar 2011 m., šiuo metu sparčiai tobulėja bei skverbiasi į įvairias švietimo, verslo, ugdymo sritis. Lietuvoje įrankį ženkliukams išduoti kuria šios iniciatyvos partneris – www.atvirizenkliukai.lt.

2015-10-26 10.59.40

Kuriama ženkliukų sistema

Atviri ženkliukai (angl. Open Badges) – tai skaitmeninis sertifikatas, kuriame užkoduota informacija, susijusi su gavėjo pasiekimais ar kompetencijomis. Tai inovatyvus skaitmeninis įrankis, padedantis pripažinti mokymąsi ir tuos gebėjimus, kuriuos dažnai sunku įvertinti ar apčiuopti formalaus ugdymo rėmuose (minkštieji gebėjimai, įgyti požiūriai, dalyvavimas ir pan.)” – teigia Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos vadovas Martynas Stukas.

Asmuo, gavęs skaitmeninį ženkliuką, gali jį paviešinti socialiniuose tinkluose, prisidėti prie savo CV ir taip įrodyti savo pasiekimus stojant į universitetą, darbinantis, dalyvaujant organizacijų veiklose. Programos pabaigoje ženkliukai nuguls į individualų pasiekimų pripažinimo rinkinį – sertifikatą, kurį individualiai išsispausdins kiekvienas programos dalyvis.”

Atviri ženkliukai Saules1

Mokyklos bendruomenė dalijasi idėjomis, kaip atrodys ženkliukų sistema

Nacionalinės komisijos Lietuvoje švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana  Bugailiškytė-Lideikienė džiaugiasi, jog šis skaitmeninis įrankis UNESCO Asocijuotų mokyklų tinkle pasirinktas neatsitiktinai.

Tikimasi, kad kaip tam tikras žaidimo elementais grįstas procesas motyvuos tinklo narius aktyviai įgyvendinti su UNESCO temomis susijusias veiklas, o mokinius bei mokytojus – pelnyti ir rinkti ženkliukus. Taip pat siekiama, jog ženkliukai taptų pagalba ateityje renkantis profesiją ar darbą bei prisidėtų prie kompetencijų pripažinimo proceso.”

Connected Online

Pasiekimų programos ženkliukas

Programa unikali tuo, kad prie apdovanojimų sistemos kūrimo nuo pat pradžių prisideda pati mokyklos bendruomenė – mokiniai, mokytojai ir administracija. Tiesioginių susitikimų metu su konsultantais, dalyviai susipažįsta su Atvirtų ženkliukų technologija ir įrankiais skirtais kurti, išduoti ir atsiimti skaitmeninius ženkliukus bei mokosi kurti prasmingas ženkliukų sistemas. Sukurta ženkliukų sistema ateityje gali būti lengvai pritaikoma ir kitose mokyklose.

Šiuo metu pilotinėje programoje dalyvauja trys Lietuvos mokyklos – Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija,  Utenos Saulės gimnazija bei Vilniaus Žemynos gimnazija. 2016 metų pavasarį sukurtos sistemos bus diegiamos mokyklose (mokiniai bei mokytojai įgyvendina tinklo veiklas bei yra apdovanojami atvirais ženkliukais). Programai pasibaigus mokyklos bus kviečiamos įsivertinti savo patirtis ir išskirti rekomendacijos kaip būtų galima toliau diegti šią programą ir kitose Lietuvos bei pasaulio mokyklose, dalyvaujančiose UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo veiklose.
Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos informacija

 

ASPNet_LTMozilla Open Badges Logo_0badgecraft logo resized-01

Tags: , , , , ,