Atviri skaitmeniniai ženkliukai pažymi globalaus piliečio pasiekimus

Thursday June 9th, 2016 - 6 minutes read

unesco badges logo no bg-01Birželio 7d. Utenos ‘’Saulės” gimnazijoje įvyko UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo susitikimas, kuriame dalyvavo trijų atvirus skaitmeninius ženkliukus pilotuojančių mokyklų atstovai. “UNESCO Asocijuotų mokyklų pasiekimų programa” skatino mokinius ir mokytojus tyrinėti UNESCO temas ir pelnyti skaitmeninius ženkliukus už savo pasiekimus šio pavasario semestre.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Utenos “Saulės” gimnazija bei Vilniaus “Žemynos” gimnazija susitiko po beveik metus trukusio proceso, kai mokyklų bendruomenės susipažino su atvirais skaitmeniniais ženkliukais. Dalyviai kartu kūrė vieningą  šių ženkliukų sistemą,  o šio pavasario semestre ją testavo visose trijose mokyklose.

Galutinio įsivertinimo susitikimo metu dalyviai geriau susipažino su UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo veikla ir siekiais, teminėmis sritimis bei kartu dėliojo globalaus piliečio, kurį turėtų ugdyti mokykla, koliažą. “Globalus pilietis yra tas, kuris nebeturi ribų – jo neriboja vieta, laikas ir sienos. Tai žmogus, kuris turi gebėti prisitaikyti prie kintančios aplinkos, išlikti tolerantišku, priimti ir gerbti savo kultūrą ir kitus.” – teigė vienos grupelės dalyviai. Globalaus piliečio ugdymas – tai yra šio tinklo mokyklų siekiamybė ir tikslas.

Mokyklos buvo kviečiamos pristatyti veiklas, kurios buvo įgyvendintos mokyklose vasario-gegužės mėnesiais ir pasidalinti patirtimi, kaip sekėsi taikyti atvirus skaitmeninius ženkliukus (angl. Open Badges) įvairiose veiklose. Mokyklose buvo minimos Žemės diena, Savaitė be patyčių, Spaudos diena, nagrinėjami demokratijos procesai, UNESCO paveldo veiklos, vyko išvykos į užsienį, mokytojai taikė ugdymo inovacijas pamokose ir dar daugelis kitų veiklų.

 

IMG_20160607_140332

Mokyklų atstovai dalijasi patirtimi taikant skaitmeninius ženkliukus

Tiems, kurie kūrė veiklų turinį, jose dalyvavo ar rengė šias veiklas platformoje www.atvirizenkliukai.lt buvo išduodami atviri skaitmeniniai ženkliukai. Tai skaitmeninis sertifikatas, kuriame skaitmeniniu būdu kaupiama informacija, susijusi su gavėjo pasiekimais ar kompetencijomis. Tai inovatyvus skaitmeninis įrankis, padedantis pripažinti mokymąsi ir tuos gebėjimus, kuriuos dažnai sunku įvertinti ar apčiuopti formalaus ugdymo rėmuose (minkštieji gebėjimai, įgyti požiūriai, dalyvavimas ir pan.). Asmuo, gavęs skaitmeninį ženkliuką, gali jį paviešinti socialiniuose tinkluose, prisidėti prie savo CV ir taip įrodyti savo pasiekimus stojant į universitetą, darbinantis, dalyvaujant organizacijų veiklose.

badge banner-01

UNESCO Asocijuotų mokyklų Pasiekimų programos ženkliukai

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija kartu su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija pakvietė “Global Lithuanian Leaders” bei “Investuok Lietuvoje” palaikyti šią  programą, bei suteikti tam tikras privilegijas ženkliukus pelniusiems dalyviams (galimybė dalyvauti renginiuose, stažuotėse, programose). Šiuo metu panašūs susitikimai rengiami ir su kitomis įmonėmis, organizacijomis ir institucijomis Lietuvoje ir siekiama, kad jaunų žmonių ir mokytojų pasiekimai būtų pripažinti už mokyklos ribų.

Renginio metu buvo pristatytas individualaus pasiekimų pripažinimo rinkinio – sertifikato, kurį individualiai išsispausdins kiekvienas programos dalyvis, prototipas. Sertifikato turinyje atsispindės Pasiekimų programoje dalyvavusių moksleivių gauti ženkliukai.

IMG_20160607_150653

Dalyviai atsiima skaitmeninius ženkliukus naudodami planšetes

Pasibaigus veikloms buvo parengtas ir įgyvendintas kiekybinis bei kokybinis tyrimas visose trijose mokyklose, siekiantis išsiaiškinti atvirų ženkliukų poveikį UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo veikloms. Net 88% respondentų ženkliukų sistemą vertina labai gerai ir gerai ir toks pat skaičius norėtų dar kartą dalyvauti veikloje, kuri pripažįstama atvirais skaitmeniniais ženkliukais. Tyrimo rezultatai atskleidė ne tik stipriąsias bet ir tobulintinas Pasiekimų programos sritis bei pažėrė daugybę idėjų, kaip stiprinti sistemą. Keletas išvadų iš tyrimo:

  • Ženkliukus rekomenduoja naudoti įvairioms veikloms, už mokyklos ribų ir per įvairius mokymosi lygius. Taip pat ženkliuku turėtų būti pažymima “prasminga bei vertinga” veikla.
  • Ženkliukai turėtų “atrakinti” realias galimybes (mokymosi, karjeros, dalyvavimo ir pan.)
  • Apie ženkliukus reikalinga gera komunikacija, tiek mokyklos lygmeniu, tik ir šviečiant visuomenę.
  • Ženkliukai stiprina bendravimą tarp žmonių mokyklose, bet galima būtų plėsti bendravimą ir tarp mokyklų.

Detalesni tyrimo rezultatai bus pristatyti ateityje. Taip pat projekto pabaigoje, remiantis visa ženkliukų pilotavimo patirtimi, bus suformuluotos rekomendacijos dėl šios ženkliukų sistemos taikymo Lietuvos ir viso Pasaulio UNESCO ASPnet tinklo veiklose. Su rekomendacijomis taip pat bus galima susipažinti artimiausiu metu.

Paskatinti teigiamų šio pilotinio projekto rezultatų, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kartu su Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija planuoja toliau tęsti Pasiekimų programos įgyvendinimą Lietuvoje, į šią programą siūlant įsitraukti ir daugiau tinklo mokyklų. Taip pat tikimasi ateityje įtraukti partnerius iš užsienio mokyklų ir pritaikyti programą tarpkultūriniame kontekste.

 

IMG_20160607_152212_01

Įvertinimo susitikimo dalyviai ir organizatoriai

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos informacija

ASPNet_LT     LiNA logo-01   badgecraft logo resized-01

Tags: , , , , ,