Susipažinkite su rekomendacijomis diegiant atvirus skaitmeninius ženkliukus UNESCO mokyklose

Monday September 5th, 2016 - 1 minute read

Šiose rekomendacijose apibendrinama 2015–2016 m. vykdyto bandomojo projekto „Integrating Open Badge Standard in ASPnet Schools in Lithuania“ patirtis ir rezultatai.

badge banner-01Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti atvirais skaitmeniniais ženkliukais paremtą pasiekimų pripažinimo sistemą UNESCO asocijuotosiose mokyklose.

Bandomajame projekte dalyvavo Vilniaus „Žemynos“ gimnazija, Utenos „Saulės“ gimnazija ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija. Ženkliukų sistemos išbandyme dalyvavo beveik 300 mokinių ir mokytojų.

Šį bandomąjį projektą inicijavo Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija. Atvirų skaitmeninių ženkliukų išdavimui buvo naudojama Badgecraft.eu platforma.

Atvirų skaitmeninių ženkliukų inovacija mokyklose buvo priimta ir įvertinta teigiamai. Dauguma programos dalyvių palankiai vertino ženkliukų naudojimą pasiekimų pripažinimui. Visos trys bandomajame projekte dalyvavusios mokyklos ketina ir toliau naudoti skaitmeninius ženkliukus bei išplėsti jų panaudojimo sritis.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija rekomenduoja atvirus skaitmeninius ženkliukus naudoti ir kitose UNESCO asocijuotosiose mokyklose.

Kviečiame susipažinti:

  1. Asocijuotų mokyklų pasiekimų programos rekomendacijos lietuvių kalba 2016 
  2. Achievement Programme of the UNESCO Associated Schools in Lithuania. Recommendations, 2016 in English
  3. Atnaujinta skaitmeninių ženkliukų biblioteka lietuvių kalba
  4. Updated Achievements programme’s Open Badge library in English

ASPNet_LTunesco badges logo no bg-01badgecraft logo resized-01

Tags: , , , ,