Mentorių profesinio tobulėjimo pripažinimas

Mentorystė

Strateginių partnerysčių projekto „Trusted badge systems” metu sukūrėme keletą atvirų ženkliukų technologija paremtų pripažinimo sistemų. Pristatome atvirų ženkliukų sistemą, kurios pagalba Europos savanorių tarnybos mentorių tobulėjimas pripažinimas tampa vizualus, aiškiai pamatomas, o pasiekimais lengva dalintis internete.

Europos savanorių tarnyba ir mentorystė

Europos savanorių tarnyba (EST) – tai tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją. Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje. Europos savanorių tarnyba – tai ir mokymosi tarnyba. Dalyvaudami EST projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių.

EST savanorio tobulėjimą skatina ir palydi mentorius. Mentorius padeda savanoriui lengviau integruotis į vietinę bendruomenę, padėdamas susitikti su kitais jaunais žmonėmis, kartu su jais leisti laiką ir t.t. Mentorius taip pat padeda savanoriui išsikelti tobulėjimo tikslus, padeda jam sekti progresą bei reflektuoti įgytą patirtį ir įvardinti išmokimus. Mentorius padeda spręsti savanorio iššūkius ar konfliktus bei padeda komunikuojant su priimančia ar koordinuojančia organizacija.

Organizacijos, turinčios daugiau savanorių ir mentorių, organizuoja jų tobulėjimą, suteikdama galimybes dalyvauti mokymuose, konsultuotis su kolegomis bei koordinuojančios organizacijos darbuotojais. Mentoriai savo darbe nuolat tobulėja, ieško naujų sprendimų bei metodų, siekiant kuo geriau atliepti projekto tikslus bei savanorio poreikius.

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija kartu su VšĮ Socialinis veiksmas sukūrė mentorių tobulėjimą pripažįstančią atvirų ženkliukų sistemą.

Ženkliukų sistemos tikslai ir logika

Sukūrę šią atvirų ženkliukų sistemą, siekiame sudaryti galimybė mentoriams parodyti savo tobulėjimo kelią ir stipriąsias puses. Ženkliukais EST organizacija gali pripažinti mentoriaus darbo kokybę bei jo asmenines ir profesines savybes.

Mentorių tobulėjimo sritys ir kryptys labai priklauso nuo EST projekto ir konkrečių situacijų, kurias tenka mentoriui spręsti. Todėl ir pripažinimo sistema yra lanksti bei ilgalaikė. Mentoriai, atsižvelgdami į savo pasiekimus, gali pateikti įrodymus apie turimas žinias, įgūdžius ar patirtį ir gauti  tai patvirtinantį skaitmeninį ženkliuką.

Atsižvelgdami į mentorių profesinės kompetenciją ir darbo pobūdį, skaitmeninius ženkliukus suskirstėme į dvi pagrindines kategorijas:

  • Profesinio tobulėjimo ženkliukai – 5 kompetencijos, 23 ženkliukai
  • Sisteminio darbo ženkliukai – 4 sritys, 15 ženkliukų.

Profesinio tobulėjimo ženkliukai

Mentorius gali pasirinkti tobulėjimo sritį arba atreflektuoti jau turimas kompetencijas ir siekti įgyti tai įrodančių ženkliukų šiose penkiose srityse:

Metodinė kompetencija Tarpkultūrinė kompetencija Ugdomojo santykio kompetencija Mokymosi mokytis ugdymo kompetencija Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija

Kiekvienos kompetencijos meta-ženkliukui gauti, reikia gauti visus ženkliukus iš šios kompetencijos srities. Pavyzdžiui, metodinės kompetencijos ženkliukas susideda iš trijų smulkesnių

   
Smalsus besimokantysis – žinios apie ugdymo metodus Eksperimentuotojas – gebėjimai taikyti metodus mentoriaus darbe

Analizuotojas – gebėjimai analizuoti metodų galimybes, stipriąsias bei silpnąsias panaudojimo puses

Kiekvienas šių ženkliukų turi kriterijus – užduotis, kurias atlikus ir pateikus atitinkamus įrodymus, ženkliukas išduodamas mentoriui. Mentoriai gali nuspręsti kurio ženkliuko jie nori ir gauti juos bet kuria tvarka, priklausomai nuo įgyjamo patyrimo ir tobulėjimo.

Sisteminio darbo ženkliukai

EST projektus koordinuojančios organizacijos tikslas – užtikrinti, kad mentoriai nuosekliai ir sistemingai atlieka savo darbą, dalyvauja numatytuose susitikimuose, konsultacijose bei mokymuose. Už šias pastangas mentoriai gali gauti ženkliukus, kurie parodo gebėjimus dirbti nuosekliai, konsultuotis ir mokytis iš kolegų bei įvairių darbinių situacijų. Sisteminio darbo ženkliukai yra suskirstyti į 4 sritis:

     
Savo darbo refleksija bei bendradarbiavimas su EST koordinatoriumi Nuolatinis darbas ir susitikimai su EST savanoriu Darbas ir konsultavimasis su kitais mentoriais Nuoseklus darbas su savanorio priimančia organizacija

Iš visų 38 ženkliukų, dalis jų gaunami įsivertinimo metodu, kita dalis – EST projekto koordinatoriui ar kitiems mentoriams patvirtinus įrodymų tinkamumą.  Ši pripažinimo sistema gali būti įgyvendinama kelis metus, nes mentoriai tos pačios kompetencijos rėmuose nuolat tobulėja, todėl ženkliukai gali turėti antrųjų ar trečiųjų metų versijas ir taip mentorius gali parodyti savo ilgalaikį tobulėjimą bei turimas kompetencijas.

Visa mentorių pripažinimo sistema yra viešai prieinama www.badgecraft.eu platformos ženkliukų bibiliotekoje. Čia galima rasti instrukcijas, kaip ženkliukus importuoti ir prisitaikyti savo organizacijos poreikiams.