Pasiekimų programa UNESCO asocijuotose mokyklose

Ženkliukai mokykloje

UNESCO asocijuotųjų mokyklų pasiekimų programa (toliau – Pasiekimų programa) padeda mokiniams ir mokytojams fiksuoti ir pripažinti įvairius gebėjimus bei pasiekimus, įgyjamus dalyvaujant UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo veikloje. Pasiekimų pripažinimui naudojama „Mozillos“ atvirų ženkliukų technologija (Open digital badges).

Pasiekimų programos tikslai:

• ugdyti UNESCO asocijuotųjų mokyklų mokinių, mokytojų ir bendruomenės globalų pilietiškumą, pasaulinių iššūkių suvokimą ir gebėjimą juos spręsti;

• vertinti ir pripažinti mokinių, mokytojų ir mokyklų bendruomenės pasiekimus asocijuotųjų mokyklų tinklo veikloje;

• skatinti tarpkultūrinio ir aplinkosauginio sąmoningumo gebėjimų ugdymą.

Bandomajame projekte dalyvavo Vilniaus „Žemynos“ gimnazija, Utenos „Saulės“ gimnazija ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija. Ženkliukų sistemos išbandyme dalyvavo beveik 300 mokinių ir mokytojų.

Šį bandomąjį projektą inicijavo Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija. Atvirų skaitmeninių ženkliukų išdavimui buvo naudojama Badgecraft.eu platforma.

Atvirų skaitmeninių ženkliukų inovacija mokyklose buvo priimta ir įvertinta teigiamai. Dauguma programos dalyvių palankiai vertino ženkliukų naudojimą pasiekimų pripažinimui. Visos trys bandomajame projekte dalyvavusios mokyklos ketina ir toliau naudoti skaitmeninius ženkliukus bei išplėsti jų panaudojimo sritis.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija rekomenduoja atvirus skaitmeninius ženkliukus naudoti ir kitose UNESCO asocijuotosiose mokyklose.

Kviečiame susipažinti:

  1. Asocijuotų mokyklų pasiekimų programos rekomendacijos lietuvių kalba 2016
  2. Achievement Programme of the UNESCO Associated Schools in Lithuania. Recommendations, 2016 in English

Skaitmeniniai ženkliukai kuriami ir išduodami Badgecraft pasiekimų platformoje. Mokytojai ir mokiniai ženkliukus gali rinkti naudodami mobiliaja programėle Badge Wallet.

Globalaus piliečio komepetencijų ugdyme galima pasitelkti įvairias neformaliojo ugdymo veiklas:

VšĮ „Pasaulio piliečių akademija” parengė vaodvą dirbantiems su jaunimu „Šeši žingsniai ir Tu – pasaulio pilietis!”. Galite nemokamai atisiųsti šį leidinį lietuvių kalba arba anglų kalba.

 

 

 

 

 

 

Nuo 2017 metų Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija su pasiekimų pripažinimo įrankiu Atviri skaitmeniniais ženkliukais tapo „Consumer Classroom” tinklo nariais. Šis tinklas kviečia naudotis įvairiais švietimo ir ugdymo įrankiais iš visos Europos.