Reimagining Recognition / Laikas veikti

Strateginė partnerystė

“Laikas veikti” – platforma socialinių-pilietinių veiklų prasmingam įgyvendinimui ir pasiekimų įvertinimui.

 

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, kartu su partneriais užsienyje bei Vilniaus m. įgyvendina ilgalaikį projektą “Reimagining Recognition”. Jo metu, planuojame sukurti ir išbandyti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo sistemą socialinėse-pilietinėse veiklose, naudojant skaitmeninių atvirų ženkliukų technologiją.

Pasikonsultavę su Ugdymo plėtotės centro, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento bei Vilniaus m. savivaldybės už švietimo ir jaunimo politiką atsakingais darbuotojais, nusprendėme susitelkti į socialinių-pilietinių veiklų plėtojimą ir efektyvinimą bei šiose veiklose tobulinamų kompetencijų ir pasiekimų įvertinimą ir pripažinimą.

Siekiai

Per 2019 metus, bendradarbiaujant su pasirinktomis mokyklomis ir (jaunimo) nevyriausybinėmis organizacijomis:

 1. Atlikti socialinių-pilietinių veiklų organizavimo tyrimą, įtraukiantį 7-10 klasių mokinius, mokytojus, tėvus, (jaunimo) NVO atstovus, švietimo ir jaunimo politikos atstovus.
 2. Sukurti socialinių-pilietinių veiklų modelio prototipą skaitmeninėje platformoje ir išbandyti jos veikimą, įtraukiant mokinius iš bendradarbiaujančių Vilniaus miesto mokyklų.
 3. Parengti ir įgyvendinti komunikacines priemones, kurios pristatytų socialinių-pilietinių veiklų galimybes ir naudą moksleiviams bei bendruomenei.
 4. Paruošti rekomendacijas švietimo ir jaunimo politikos bei praktikos tobulinimui socialinių-pilietinių, savanorystės ir pilietiškumo veiklose.

Nauda partneriams

Partneriai, prisijungę prie šios iniciatyvos gali tikėtis:

 • išplėsti ir efektyvinti socialinių-pilietinių veiklų organizavimą už mokyklos ribų
 • sustiprinti bendradarbiavimą, įgyvendinant prasmingas socialines-pilietines veiklas
 • ugdyti personalo gebėjimus organizuoti kokybiškas socialines-pilietines veiklas
 • įvaldyti šiuolaikinius skaitmeninius įrankius, padedančius efektyviai organizuoti veiklas, įvertinti bei pripažinti mokymosi pasiekimus
 • tarptautinio lygio ekspertų konsultacijų, mokymų ir palaikymo
 • profesionaliai paruoštų priemonų komunikacijai

Atsisiųskite bendradarbiavimo pasiūlymą.

Partnerių įsipareigojimai

Partneriai, prisijungę prie šios iniciatyvos turėtų įsipareigoti:

 • suteikti galimybes tyrėjams susitikti su veiklų dalyviais, organizatoriais ir sprendimus priimančiais
 • dalyvauti, kuriant skaitmeninės platformos prototipą
 • išbandyti skaitmeninės platformos prototipą ir suteikti grįžtamąjį ryšį bei rekomendacijas jos tobulinimui
 • sudaryti reikiamas sąlygas personalui įsitraukti į siūlomas veiklas
 • aktyviai komunikuoti apie socialinių-pilietinių veiklų galimybes ir naudą moksleiviams bei bendruomenei

Prie šios iniciatyvos jau prisijungę partneriai:

 

 

 

Jei jūsų mokykla ar organizacija nori tapti šios iniciatyvos partneriais, parašykite mums el. paštu neformaliai@gmail.com

Veiklų etapai 2019 metams

 • I etapas – fokus grupės ir anketinė apklausa
 • II etapas – socialinių-pilietinių veiklų prototipo internetinėje platformoje kūrimas
 • III etapas – prototipo testavimas ir komunikacija apie socialinių-pilietinių veiklų galimybes bei naudą
 • IV etapas – rezultatų apibendrinimas ir viešinimas

Partnerių atstovai, sėkmingai prisidėję prie veiklų įgyvendinimo, bus pakviesti dalyvauti tarptautiniame įsivertinimo seminare Gruzijoje (planuojama data – 2020 m. liepa).

Platforma

 • Socialinių-pilietinių veiklų modelio įgyvendinimas vyks besimokančio Vilniaus platformoje.
 • Platformoje galima skelbti ir atrasti įvairias mokymosi ir tobulėjimo galimybes interaktyviame Vilniaus miesto žemėlapyje
 • Veiklų organizatoriai gali kurti, o mokiniai prisijungti prie skaitmeninių ir vietinių veiklų, organizuojamų mokymosi grojaraščių pagalba (angl. Learning playlists)
 • Skaitmeniniai ženkliukai fiksuoja veikloje praleistą laiką, įgytą patirtį ir mokymosi pasiekimus, kurie bus kaupiami elektroniniame profilyje
 • Veikiančią platformą galima išbandyti: https://vilnius.cityoflearning.eu

Finansavimas

Jaunimo reikalų departamento inovacijų programos finansuotas projektas “Laikas veikti” truks iki 2019 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos Erasmus+ strateginė partnerystė “Reimagining Recognition” tęsis iki 2020 m. liepos mėn.